Naar boven

01.02.2021

Wat het buitenland te bieden heeft Kansen

Ook over de landsgrenzen wordt vooruitgang geboekt. Met de BU International legt DMK COO Michael Feller waardevolle contacten en zorgt hij voor het uitbreiden van activiteiten in landen zoals Rusland, Jordanië of China

Waarom zijn de buitenlandse activiteiten zo belangrijk voor DMK?

We hebben in onze Route naar 2030 duidelijk gedenieerd dat we waardevolle groei willen realiseren op internationale markten. Wat dat betekent? We willen niet in het wilde weg en tot elke prijs producten verkopen, m ducten maar gericht markten bewerken die toegevoegde waarde voor ons opleveren. Daarmee hebben we nog een pijler gevonden om als zuivelbedrijf – en daarmee ook voor onze melkveehouders – winstgevend te zijn. Markten als Rusland, Nederland of de Dominicaanse Republiek hebben ongelofelijk veel potentieel.

Kunt u een voorbeeld noemen?

De Russische markt is al jaren geblokkeerd voor West-Europese zuivelbedrijven, dus we kunnen daar geen kaas naartoe exporteren. Daarom hebben we een paar jaar geleden een kaasfabriek in Bobrov gekocht, waar we bolvormige, cilinderen kaas die gebruikt wordt als ingrediënt in producten i produceren. De afgelopen drie jaar kwamen de capaciteitsgrenzen van de fabriek echter steeds meer in zicht, vandaar dat we nu vlakbij een tweede fabriek bouwen, waarin we primair machines uit een gesloten Duitse kaasmakerij van DMK gebruiken. Het gebouw is inmiddels gereed, de eerste tanks staan er en de commerciële productie gaat in april 2021 van start. We doen dit omdat de activiteiten in Rusland zeer winstgevend en voor uitbreiding vatbaar zijn. Dat weet ik mede omdat ik zeven jaar lang voor FrieslandCampina in Rusland heb gewerkt en de markt ter plaatse goed ken.

Welke voordelen heeft het om verder te kijken dan je neus lang is?

Als we in andere landen ter plaatse toegevoegde waarde kunnen creëren, besparen we op douane of importhef ngen en staan we met de waardeketen bovendien veel dichter bij het lokale marktgebeuren. Natuurlijk ondervinden we sterke concurrentie, want er is geen enkel land waar we tegenwoordig nog alleen actief zijn. In veel landen zijn ARLA of FrieslandCampina al 50 jaar of langer aanwezig met regionale fabrieken en merken. Die kunnen we niet meer inhalen, maar juist voor onze kaasproducten zijn er allerlei niches die nog niet uitgeput zijn.

Michael Feller, 61, is Chief Operating Officer DMK International. Hij is verantwoordelijk voor de verkoop van zuivelproducten in internationale markten buiten Europa. Voor hij in 2012 begon bij DMK, was hij directeur Duitsland van FrieslandCampina. Voor die onderneming woonde hij zeven jaar in Moskou.

Ook de kaasmarkt in China groeit...

In China loopt vooral de business met houdbare melk goed. Ook hier hebben we een commerciële vestiging. Dankzij hun goede kwaliteitsimago is er veel vraag naar melk en melkproducten uit Duitsland. Momenteel groeit de handel in mozzarella van het merk Oldenburger, die we aan hotels, restaurants, kantines, ziekenhuizen en instanties leveren. Maar we zijn ook aanwezig in de Dominicaanse Republiek: daar zijn zowel Retail als Food Service zeer winstgevend voor ons. De afgelopen vier jaar hebben we de business van Oldenburger uitgebreid van 0 naar 2000 ton per jaar. Onze traditionele merken Oldenburger, Rose en Uniekaas worden internationaal in verband gebracht met hoge kwaliteit en veel smaak.

Hoe ontwikkelen de synergieën met Nederland zich?

Project Maxima bundelt verscheidende Nederlandse activiteiten van de Business Units International, Private Label, Brand en Industrie, om betere synergieën tot stand te brengen. Onder andere de uniforme invoering van SAP in de verschillende business units vormt een grote uitdaging. En natuurlijk veroorzaken synergieën ook altijd onrust. Maar in principe ervaar ik de sfeer in de beide landen als positief: de samenwerking tussen Nederlanders en Duitsers is op veel plaatsen positief voelbaar en de wederzijdse uitwisseling van knowhow is vruchtbaar en enerverend. De Nederlanders beschikken over een zeer hoge competentie bij de productie van natuurgerijpte kaas in verschillende rijpingsgraden. Veel kazen rijpen daar een jaar lang, terwijl we in Duitsland uitsluitend jonge kaas verkopen.

Uniekaas behoort naast Oldenburger en Rose tot de kaassoorten waar internationaal zeer veel vraag naar is. De lange Nederlandse kaastraditie staat garant voor hoge kwaliteit en een goede smaak.

Vertrouwd merk uit Nederland

Waarom zijn buitenlandse activiteiten in het algemeen zo belangrijk voor DMK en haar leden?

Het merendeel van de in Europa geproduceerde melk moet geëxporteerd worden, omdat de lokale markten verzadigd zijn. De afzetmarkten in het buitenland groeien echter verder. In landen als Oman of Saudi-Arabië zal nooit een vergelijkbare melkindustrie ontstaan, omdat daar onvoldoende water en diervoeder voorhanden is. De klimatologische omstandigheden zijn niet aanwezig, en de kwaliteit en expertise van de zuivelindustrie zijn niet erg geavanceerd.

Hoe worden de internationale relaties onderhouden, wanneer reizen praktisch onmogelijk is?

Dat gaat per telefoon en via videomeetings – maar dat is niet altijd optimaal. In veel landen behoort het tot de culturele gewoonte dat de onderhandelingspartners elkaar ontmoeten, beter leren kennen en dan pas ter zake komen. Op afstand kan ik de gebaren en mimiek niet zien en merk ik niet of iemand zucht, zich afwendt, glimlacht of zijn voorhoofd fronst. Die dingen heb ik echter nodig om te kunnen reageren. Videomeetings helpen enorm, maar ze kunnen nooit de onmiddellijke nabijheid en de privégesprekken vervangen die je nodig hebt om een vertrouwensband op te bouwen. En verder missen we de beurzen: de Bakery in China en Sial in Parijs. Dat zijn goede platforms om nieuwe klanten te leren kennen en handelaren te ontmoeten. Desondanks gaat het in principe toch goed met DMK op internationaal gebied.

Mist u het contact?

Ja, dat mis ik, want het is belangrijk. Maar ik geloof dat veel mensen een te romantische voorstelling van het reizen hebben. Het is nodig, maar niet iedereen vindt het prettig om altijd maar onderweg te zijn. Ik wel, trouwens!

Meer artikelen

Meer nieuws over duurzaamheid & verantwoordelijkheid